Parkering på Impulse

Det er GRATIS å parkere ved nesten alle Impulse treningssenter.
Unntaket er Impulse Solsiden og Impulse Leuthenhaven.

Impulse Rosten
Ved avdeling Rosten får du utdelt Impulse sitt eget “parkeringsbevis” av betjeningen på Impulse Rosten.
Parkeringsbeviset er utformet som et klistremerke, og festes i frontruta.
Dette merket gir deg GRATIS parkering på besøksplassene, se egne skilt.

Impulse Lerkendal
Ved avdeling Lerkendal har vi elektronisk parkeringsoblat. Det vil si at du må du registrere ditt bilnr i vår parkeringsapp som står inne på senteret.

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up