Når trekkes månedsavgiften?

Månedsavgiften
Månedsavgift på avtalegiro trekkes den 28. i hver måned. Dette er betaling for den påfølgende måneden. Denne datoen kan ikke endres.

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up