Impulse adgangsregler

  • Medlemskortet skal registreres hver gang du trener.
  • Kortet er personlig og kan ikke lånes bort til andre.
  • Erstatning av mistet kort medfører et gebyr på 100 kr.
  • Det er ikke tillatt å slippe inn noen andre på senteret.
  • Alle må bruke eget adgangskort.
  • Overtredelse medfører gebyr.
Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up