Antidoping / Rent senter

Impulse treningssenter i samarbeid med Antidoping Norge jobber kontinuerlig sammen mot et rent og helsebringende treningsmiljø!
På våre senter har vi nulltoleranse for alle typer og former av forbudte prestasjonsfremmende midler.

Antidopingansvarlig for Impulse Treningssenter og alle andre ansatte har tatt e-lærings kurs i regi av Antidoping Norge, og de jobber sammen med å forebygge bruk av doping i våre senter.

Når du tegner et medlemskap hos oss samtykker du også i at vi er et rent senter og du er innforstått med at all bruk av doping er forbudt.

Ved mistanke om bruk av dopingmidler vil antidopingansvarlig innkalle til et møte der medlemmet må signere på en avtale der man godtar å avgi dopingprøve. Hvis medlemmet ikke signerer på en slik avtale anses det som vesentlig mislighold av treningsavtale og Impulse kan avslutte avtalen  umiddelbart og man blir utestengt fra våre senter på livstid.

Juli 2013 ble doping kriminalisert, driver du med doping, driver du også med kriminell handling. Bruk av, eller mistanke om bruk av dopingmidler ved Impulse Treningssenter vil bli politianmeldt og kan straffes etter straffelovens  § 162b.

Unngå å bli kriminell, unngå å bli en juksemaker. Tren rent, spis rent!

Har du noen spørsmål eller opplevd noe på våre senter som du synes er  ukomfortabelt så ta kontakt på epost heidi@impulse.no

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Velkommen til et rent senter!

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up