Thea Hirth

PT nivå 1 ved Impulse Leangen

Utdanning:

  • Personlig trener, Norges Idrettshøgskole
  • Jegerlinjen ved Heimevernets befalskole
  • Sersjant i Sambandsbataljonen, Hæren
  • Bachelor bevegelsesvitenskap, NTNU, påbegynt høsten 2017
  • Bachelor psykologi, NTNU, påbegynt høsten 2016

Booking av PT-time:

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up