Smittevernregler på Impulse

Når Impulse åpner treningssentrene vil vi forholde oss til bransjestandarden for smittevern. Denne standarden gjelder for alle treningssentre i Norge. Reglene for smittevern kommer i tillegg til våre trivselsregler som du allerede er kjent med.

Disse reglene gjelder for deg som trener hos oss:

 • Bare tren om du er helt symptomfri.
 • Er du i risikogruppen må du ta kontakt med din lege for medisinske råd før du kommer til treningssentret for å trene
 • Ikke klem eller håndhils med andre.
 • Hold alltid minimum 1 meter avstand til andre.
 • Ikke berør ansatte eller andre medlemmer
 • Ikke bruk treningsutstyr som er avstengt.
 • Vask/ desinfiser hender når du kommer og når du går. Gjør dette også ved behov underveis i treningsøkten.
 • Bruk rent håndkle under trening og dekk til apparater du bruker.
 • Bruk kun rene treningsklær. Vi anbefaler bruke av bukse / lang tights og t-skjorte.
 • Rengjør alt treningsutstyr du har brukt med desinfeksjonsmiddel.

Vi anbefaler også at du:

 • Skifter til treningstøy hjemme.
 • Fyller vannflasken din hjemme.

Vi har etablert svært synlige og tilgjengelige hygienestasjoner i sentrene. Her finner du det du trenger for å opprettholde god hygiene!

Når du følger disse reglene bidrar du til at vi kan holde en nødvendig høy standard på smittevern i treningssentrene, og gjøre det trygt og trivelig for alle å trene. Vi har i tillegg en rekke tiltak vi har gjennomført før åpning og tiltak vi vil gjennomføre etter sentrene har åpnet. Blant tiltakene er skjerpede renholdsrutiner og rutiner for våre ansatte i sentrene, og alle tiltak er i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Sentrene får begrensninger på antall personer inne i senteret til enhver tid, og dersom senteret er fullt må du vente til det blir ledig kapasitet. Vi praktiserer ett medlem pr. 15 kvadratmeter treningsareal for å begrense antall personer samtidig i senteret.

Maks antall personer inne i garderobene på samme tid står anført på garderobedørene.

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up