Impulse Treningssenter
blank

Smittevernregler på Impulse

Vi strammer inn våre smittevernstiltak for å legge til rette for at du kan holde 2 meter avstand til andre i senteret. Maks antall personer som kan trene samtidig i våre sentre senkes etter anbefaling fra myndighetene 5.november-20. Vi forholder oss til bransjestandarden for smittevern som gjelder for alle treningssentre i Norge. Reglene for smittevern kommer i tillegg til våre trivselsregler som du allerede er kjent med.

Disse reglene gjelder for deg som trener hos oss:

 • Hold alltid minimum 2 meter avstand til andre inne på senteret.
 • Rengjør håndtak og grep på treningsutstyr du har brukt med desinfeksjonsmiddel.
 • Vask/ desinfiser hender når du kommer og når du går. Gjør dette også ved behov underveis i treningsøkten.
 • Bare tren om du er helt symptomfri.
 • Er du i risikogruppen må du ta kontakt med din lege for medisinske råd før du kommer til treningssentret for å trene
 • Ikke klem eller håndhils med andre.
 • Ikke berør ansatte eller andre medlemmer
 • Ikke bruk treningsutstyr som er avstengt.
 • Bruk kun rene treningsklær. Vi anbefaler bruke av bukse / lang tights og t-skjorte.

Vi anbefaler også at du:

 • Skifter til treningstøy hjemme og ikke bruker garderobe.
 • Fyller vannflasken din hjemme.

Vi har etablert svært synlige og tilgjengelige hygienestasjoner i sentrene. Her finner du det du trenger for å opprettholde god hygiene!

Når du følger disse reglene bidrar du til at vi kan holde en nødvendig høy standard på smittevern i treningssentrene, og gjøre det trygt og trivelig for alle å trene. Vi har i tillegg en rekke tiltak vi har gjennomført før åpning og tiltak vi vil gjennomføre etter sentrene har åpnet. Blant tiltakene er skjerpede renholdsrutiner og rutiner for våre ansatte i sentrene, og alle tiltak er i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Sentrene har begrensninger på antall personer inne i senteret til enhver tid, og dersom senteret er fullt må du vente til det blir ledig kapasitet. Vi praktiserer ett medlem pr. 20 kvadratmeter treningsareal for å begrense antall personer samtidig i senteret.

blank

Maks antall personer inne i garderobene på samme tid står anført på garderobedørene.

Følg Impulse i sosiale medier