Side for ansatte


Her finner du viktig informasjon og opplæring i hvordan håndtere smittevernreglene for våre senter. Vi tar dette på stort alvor og sammen skal vi sikre trygge treningsomgivelser både for medlemmer og for alle som jobber i Impulse! Nå vil vi ha åpne senter for all fremtid 🙂

Informasjon om daglige rutiner og smittevernregler
Informasjon om daglige rutiner og smittevernregler
Sanibakt desinfeksjonsmiddel
Rengjøring og desinfisering
Mer rengjøring og desinfisering
Dispensere med antibac håndsprit
Smittevernutstyr finnes på lager og vaskerom
Nye papirdispensere finnes nå på alle toalett. Litt avansert utgave!

Har du spørsmål eller kommentarer til smittevern, kampanjer eller andre ting så nøl ikke med å ta kontakt med Heidi på mob 45 24 85 99 eller via Planday.

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up