INNMELDING
Innmelding via vår app «Impulse Treningssenter» i AppStore eller Google Store,
via innmeldingsskjema på nettsiden.

Meld deg inn og tren i et av byens billigste og mest fleksible treningssenter.
For formiddag- eller heldagsmedlemskap er aldersgrensen for innmelding det året man fyller 16 år. Er den som melder seg inn under 18 år må en foresatt være med for signering av kontrakt. Vi tilbyr også ungdomsmedlemskap for de mellom 13-15 år, i følge med foresatte.

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up