IMPULSE Treningssenter

Kan jeg fryse avtalen?

Regler ved frys av medlemskap
Frys innvilges ved sykdom dokumentert ved legeattest for perioden det gjelder.


Studenter og pensjonister får mulighet til å fryse medlemskapet maksimalt 2 ganger inntil 2 måneder hver gang i løpet av en 12 mnd. periode. Medlemskapet kan ikke sies opp når det er fryst.


Frys av medlemskontrakt må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge fryssøknaden. Frys registreres i hele måneder, men ikke nødvendigvis fra den 1. Frys er ikke godkjent før du som medlem mottar skriftlig bekreftelse fra kundeservice.


Søknad om frys skal sendes på mail til kundeservice@impulse.no minimum 3 uker før frysperiodens start. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Ved alle tilfeller av frys vil man bli belastet et adm.gebyr på kr 99,-

 -26 

Følg Impulse i sosiale medier