Thea Hirth

PT Impulse Leangen

Booking av PT-time:
E-post:pt@impulse.no
Mobil: 97711456

 

Utdanning:

  • Personlig trener, Norges Idrettshøgskole
  • Jegerlinjen ved Heimevernets befalskole
  • Sersjant i Sambandsbataljonen, Hæren
  • Bachelor bevegelsesvitenskap, NTNU, påbegynt høsten 2017
  • Bachelor psykologi, NTNU, påbegynt høsten 2016

 

Copyright: Impulse Treningssenter

Logg inn ellerSigner